Υπηρεσίες Λογοθεραπείας

Στο πλαίσιο των συνοδευτικών δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος υλοποιήθηκαν δράσεις λογοθεραπευτικής αγωγής τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο στους δήμους της Δυτικής Αθήνας. Οι λογοθεραπευτές του Προγράμματος πραγματοποίησαν συναντήσεις σε κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων με γονείς ωφελούμενους του Προγράμματος για την αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών, διαταραχών λόγου, αρθρωτικών δυσκολιών σε όλα τα αναπτυξιακά στάδια των ωφελούμενων παιδιών. Όπου κρίθηκε αναγκαίο έγινε παραπομπή σε εξειδικευμένους ιατρούς (αναπτυξιολόγο, παιδονευρολόγο, παιδοψυχίατρο) για την ορθότερη αντιμετώπιση των επιμέρους περιστατικών. Στόχος είναι η άρση των αναπτυξιακών διαταραχών των ωφελούμενων παιδιών και η πλήρης αποκατάσταση των προβλημάτων τους κατά τα στάδια ανάπτυξης τους.