Διατροφική Συμβουλευτική

Στο πλαίσιο των συνοδευτικών δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος υλοποιήθηκαν δράσεις διατροφικών συμβουλών και προτύπου διαιτολογίου στους ωφελούμενους. Οι διατροφολόγοι του Προγράμματος πραγματοποίησαν ομαδικές συνεδρίες σε κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων της Δυτικής Αθήνας και σε παιδικούς σταθμούς.  Οι διατροφολόγοι εκπόνησαν έναν διατροφικό οδηγό που απευθύνεται στους ωφελούμενους και υποδεικνύει το πρότυπο καθημερινό διαιτολόγιο, τη διατροφική πυραμίδα και συμβουλές διαιτολογίου. Σκοπός είναι η ενημέρωση για ένα πρότυπο διατροφικό πρόγραμμα, η οικονομική διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισμού, η ανάδειξη της θρεπτικής αξίας των τροφίμων που παρέχονται στους ωφελούμενους κατά τις διανομές.

Παιδιά προσχολικής ηλικίας ζωγραφίζουν φρούτα και λαχανικά

Η διατροφολόγος του Προγράμματος σε παιδικό σταθμό

Η διατροφολόγος του Προγράμματος κατά την ομαδική συνεδρία της σε ΚΑΠΗ

Παιδιά προσχολικής αγωγής ζωγραφίζουν τρόφιμα

Η διατροφολόγος του Προγράμματος κατά τη συνεδρία της σε παιδικό σταθμό

Η διατροφολόγος του Προγράμματος κατά τη συνεδρία της σε παιδικό σταθμό "Παίζω Και Μαθαίνω για τη Διατροφή"

Αφίσα ανακοίνωσης Εκπαιδευτικού Βιωματικού Προγράμματος στο Δήμο Αγ. Αναργύρων - Καματερού

Αφίσα ανακοίνωσης Εκπαιδευτικού Βιωματικού Προγράμματος στο Δήμο Πετρούπολης

Αφίσα ανακοίνωσης Παρουσιάσεων στο Δήμο Πετρούπολης