Δράσεις Ψυχολογικής Υποστήριξης

Στο πλαίσιο των συνοδευτικών δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος υλοποιήθηκαν δράσεις ψυχολογικής στήριξης στους ωφελούμενους όλων των ηλικιών στους Δήμους της Δυτικής Αθήνας. Πραγματοποιήθηκαν ατομικές και ομαδικές συνεδρίες από ψυχολόγους και παιδοψυχολόγους του Προγράμματος.Οι ψυχολόγοι και παιδοψυχολόγοι πραγματοποίησαν ομαδικές δράσεις ενημέρωσης γονέων σε παιδικούς σταθμούς για ζητήματα οικογενειακής διαχείρισης δύσκολων καταστάσεων. Η ψυχολογική υποστήριξη κρίθηκε επιτακτική διότι οι ωφελούμενοι δεδομένης της δυσχερούς οικονομικής τους κατάστασης παρουσίαζαν και ψυχολογική αποδυνάμωση. Στόχος είναι η  καλλιέργεια αισθήματος αποδοχής, εμπιστοσύνης, ασφάλειας των ωφελούμενων και η άρση των προβλημάτων καθημερινής διαβίωσης.

Η ψυχολόγος του Προγράμματος κατά την ομαδική συνεδρία σε παιδικό σταθμό του Δ. Περιστερίου

Η ψυχολόγος του Προγράμματος κατά την ομαδική συνεδρία σε παιδικό σταθμό του Δ. Αιγάλεω