Συνοδευτικές δράσεις

Κατά την πρώτη φάση υλοποίησης των συνοδευτικών μέτρων (2016) , αλλά και κατά την επόμενη (2017 - 2018) εφαρμόστηκε μια σειρά από συνοδευτικές δράσεις με κέντρο τον ωφελούμενο και κυρίως τα παιδιά, οι οποίες αποτέλεσαν καλές πρακτικές με στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και των κοινωνικών έκτακτων αναγκών των ωφελούμενων με πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο. Τέτοιες δράσεις είναι οι ακόλουθες :

  • Υπηρεσίες ψυχολόγων / παιδοψυχολόγων για ψυχοκοινωνική στήριξη, ενδυνάμωση και κοινωνική ένταξη σε επίπεδο οικογένειας αλλά και σε ατομικό επίπεδο.
  • Υπηρεσίες λογοθεραπευτών για παιδιά ωφελούμενα που αντιμετώπιζαν μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες λόγου και επικοινωνίας.
  • Υπηρεσίες ένταξης σε αθλητικές δραστηριότητες και κοινωνικοποίησης των ωφελούμενων παιδιών μέσω συμμετοχής τους σε αθλητικές δράσεις. 
  • Υπηρεσίες παροχής διατροφικών συμβουλών και καθορισμού διαιτολογίου σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο με στόχο την ισορροπημένη διατροφή των ωφελούμενων και τη διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισμού.
  • Υπηρεσίες συμμετοχής σε θεατρικά εργαστήρια και παρακολούθηση βιωματικών θεατρικών παραστάσεων για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας.
Διαδυκτιακές Δράσεις
Υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης

Υπηρεσίες λογοθεραπείας

Αθλητικές δραστηριότητες

Διατροφικές υπηρεσίες


Πολιτιστικές - παιδαγωγικές δράσεις